Tag: url

สูตร URL ในการตรวจเช็คกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง

การตรวจเช็คกล้องวงจรปิด เป็นเรื่องยุ่งยาก อุปกรณ์มากมาย แต่ทางเราได้ทำให้การตรวจเช็ค เป็นเรื่องง่าย ด้วยภาษาอังกฤษ 3 ตัว คือ URL ดังนี้

URL ในการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด

U – UPS

คือ เครื่องสำรองไฟของกล้องวงจรปิด ลองถอดปลั๊กที่ UPS แล้วกล้องสามารถทำงานต่อได้ อย่างน้อย 15 นาที โดยที่กล้องไม่ดับ

XVR4104HSX1

R – Recorder

คือ เช็คดูว่า ตัวบันทึกภาพของกล้องว่ายังบันทึกภาพได้ตามปกติ

DH-HAC-LC1220T-TH

L – Lens

คือ เช็คที่เลนส์กล้อง ว่าแสดงภาพคมชัดหรือไม่ ถ้าทำความสะอาดแล้วภาพยังไม่คมชัดแนะนำให้เปลี่ยนกล้อง

สูตรนี้สามารถตรวจเช็ค กล้องวงจรปิด ได้ทุก ยี่ห้อ ทุกระบบ ด้วยตัวเอง ก่อนที่จะรับปรึกษาช่าง ทำให้การตรวจเช็คดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

 

 

การตรวจเช็คกล้องวงจรปิดเบื้องต้นทำอย่างไร

ให้เช็คที่อุปกรณ์ 3 ตัว คือ
1.UPS - ต้องสำรองไฟ
2.อุปกรณ์บันทึกภาพ - มีข้อมูลอยู่หรือไม่ และข้อมูลล่าสุดอยู่ในวันที่ปัจจบันไหม
3.เลนส์หน้ากล้อง - ต้องไม่มีฝุ่นเกาะซึ่งมีผลต่อการมองเห็นของภาพ