fbpx

เช่าระบบกล้องวงจรปิด

Description

 

 

 

 

 

 

 

ให้เช่าระบบกล้องวงจรปิดสำหรับหมู่บ้านหรือคอนโด

เนื่องจาก หมู่บ้านหรือคอนโดที่มีพื้นที่กว้างๆหากต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด  จะใช้งบประมาณในการติดตั้งค่อนข้างที่จะสูง

เพราะระยะการลากสายไฟและสายสัญญาณที่ไกล จะต้องลงทุนสูงมาก

เราจึงได้มีจัด product เช่าระบบกล้องวงจรปิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

ข้อดีของระบบเช่ากล้องวงจรปิด

  • ไม่ต้องใช้เงินก้อนในการลงทุนทำระบบ
  • มีผู้ชำนาญช่วยดูแลตลอด
  • หมดกังวลเรื่องดูย้อนหลังไม่ได้
  • อื่นๆอีกมากมาย